/Files/images/ж.png

«Національне виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля все людного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів…»
Софія Русова

« Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.»
В.Сухомлинський

ПАТРІОТИЗМ – це, образно кажучи, сплав почуття й думки, осягнення святині – Батьківщини - не тільки розумом, а й передусім серцем.

ПАТРІОТИЗМ починається з любові до людини.

ПАТРІОТИЗМ починається з колиски.
В.Сухомлинський


Національно - патріотичне виховання у сучасній школі

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології – ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота.
Громадянська позиція свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовності повсякденного буття, уважного ставлення до людей.
Проблема патріотичного виховання виникла давно. В основі її вирішення є відродження національної культури, фундаментом якої являються усталені народні традиції та звичаї, що вироблені народом впродовж усього історико-культурного розвитку.
Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. Саме плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини.

Система роботи школи з національно-патріотичного виховання учнів

Патріотизм (від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя...
Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним, тому у цьому навчальному році проблемною темою виховної роботи вибрана тема «Національно-патріотичне виховання як основа формування духовно - морального світогляду учнів». Патріотичне виховання здійснюється як на уроках, так и під час позакласної роботи. Патріотичне виховання - це формування патріотичних почуттів, виховання готовності до захисту Батьківщини, воно покликано спонукати до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій українського народу.
Національно-патріотичне виховання є гармонійною складовою загального виховного процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.
У 2016/2017 навчальному році національно-патріотичне виховання здійснється за новою Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді. На сучасному етапі розвитку України виникла необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді. Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні– це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.
Напрямками роботи Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з національно-патріотичного виховання є:
− формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
− формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;
− збереження і продовження українських культурно - історичних традицій;
− виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
− формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
− формування соціальної активності;
− виховання правової культури особистості;
− формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
− формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
− сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.
У школі оформлено куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Гімном, Прапором. Такі ж куточки є в кожному класі. Учителі школи постійно виховують в учнів повагу до державних символів, розвивають в них свідомість справжніх громадян і патріотів своєї країни.
Уже стало традицією розпочинати загальношкільні заходи з виносу під «Козацький марш» Державного прапора України та прапора школи групою прапороносців. На лінійках звучить державний Гімн України.
В рамках національно–патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є: відзначення знаменних та пам’ятних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо.
1 вересня у всіх класах були проведені перші уроки патріотичного спрямування «Борімося –поборемо!». Протягом вересня місяця у всіх класах пройшли виховні години «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо».
До всесвітнього дня миру учнями школи-вихованцями гуртків «Виготовлення сувенірів» та «Народної творчості» були виготовлені подарунки та сувеніри для воїнів АТО. Також учні школи взяли активну участь у акції «Напиши листа воїну АТО». У жовтні були передані листи-привітання з Днем Захисника України, а у грудні –привітання з Новорічними святами.
Традиційним стало відзначення Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня виведення радянських військ із Афганістану, День Перемоги.
Так, до дня утворення УПА та Дня Захисника України було проведено загальношкільний захід «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину». Бібліотекарем школи проведений усний журнал для учнів початкових класів «Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків» і виставка дитячого малюнку «Як я буду захищати Батьківщину».
До Дня Збройних Сил України пройшла тематична лінійка «Українським Збройним Силам слава нині і повік!», виставка дитячої творчості «Захисники Вітчизни у моїй родині», конкурсна програма для учнів 8-9 класів «Один день в армії».
Сприяють вихованню почуття патріотизму, глибокої любові до рідного краю, рідної мови шевченківські літературні свята, які стали традиційними у школі, а також відзначення Дня української писемності та мови та проведення вечорниць. До Дня писемності була проведена тематична лінійка та конкурс юних філологів. А цьогорічні вечорниці були підготовлені та проведені до свята Катерини учнями 8-го та 11-го класів під керівництвом Лебединської К.О.
До визначних подій в житті країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, виховні години. До Дня пам’яті жертв голодомору класні керівники початкових класів провели години спілкування «Втрачене дитинство», «Три колоски»; у 5-8 класах проведені виховні години «Скорботна пам'ять поколінь», «Правда про ті роки»; учні 9-11 класів переглянули та обговорили художній фільм за мотивами роману В.Барки «Жовтий князь». Проведена загальношкільна тематична лінійка «Голодомор 32-33…Пам’ятаємо» та бесіди з учнями щодо участі у Всеукраїнській акції «Запали свічку».
Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники військово-патріотичного виховання (щорічно проходять у жовтні та травні), декада правових знань (грудень), Вахта пам'яті до дня Перемоги, місячник шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина –патріота України». Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.
Патріотичне виховання здійснюється на уроках «Захисту Вітчизни», фізичної культури. Патріотичне виховання - це формування патріотичних почуттів, виховання готовності до захисту Батьківщини, воно покликано спонукати до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій українського народу. Тому традиційним святом у школі є День фізкультури і спорту, який розпочинається загальношкільною зарядкою, Олімпійським уроком, а потім проходять спортивні змагання і конкурс на найсмачніший козацький куліш. Спортивні свята, змагання спартакіади, футбольні турніри, Олімпійські уроки є не тільки засобом пропаганди здорового способу життя, але й потужним засобом виховання патріотизму й національної свідомості.
Вихованню національної свідомості учнів сприяють й інші свята:"Козацькому роду нема переводу", родинні та обрядові свята («Зустрічі весни», «Щедрий вечір», «Масляна»).
З метою посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді, підвищення педагогічної культури батьків класними керівниками для батьків різних вікових категорій проведені лекції, тренінги, диспути на теми: «Родина – найвища цінність на землі», «Народна педагогіка, народна казка у формуванні морально-етичних цінностей у дітей», « Щоб не згасло родинне вогнище», «Сім’я, етика сімейних стосунків», «Мудрість народних прислів'їв і приказок про виховання».

І.О.Мкртчян,
заступник директора з виховної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 457

Фотогалерея

Дата останньої зміни 18 Лютого 2018

Цей сайт безкоштовний!